Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Wodynie informuje, iż w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:
– faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
– formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną,
– zestawienie faktur (przy większej ilości faktur)
– w przypadku posiadania bydła dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP),
– oświadczenie o dzierżawieniu, użytkowaniu gruntów (składane w przypadku dzierżawy, użytkowania gruntów).

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego  w 2021 r. wynosi 1,00 zł. Kwota zwrotu przysługująca rolnikowi wypłacana będzie w terminie 1-30 kwietnia 2021 r.

Wzory dokumentów:

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 36.

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki