spis powszechny

Nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – nabór przedłużony do 16.02.2021 r.

W dniach 1-9 lutego 2021 r. odbędzie się nabór na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium RP w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o naborze oraz regulaminem naboru:

Aktualizacja: Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym wydłużono termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do dnia 16 lutego 2021 roku.

Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na stronie www.spis.gov.pl