Budynek Żłobka w Seroczynie

Nowy budynek Przedszkola i Żłobka w Seroczynie

Nowy budynek Żłobka został wybudowany na działce tuż obok dotychczasowego Samorządowego Przedszkola w Seroczynie, po którym nie ma już śladu. Stary budynek ze względów bezpieczeństwa nie nadawał się do użytkowania. Jego stan techniczny był na tyle zły, że Gmina podjęła decyzję o budowie nowego budynku, który zapewni bezpieczeństwo korzystających z niego dzieci. Prace budowlane rozpoczęły się w maju tego roku, a zakończyły z końcem listopada. Powstała dobrze zorganizowana, nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń o łącznej powierzchni ponad 300 m2. Obiekt posiada trzy odpowiednio wyposażone sale, dwie szatnie, przystosowaną do żywienia najmłodszych kuchnię, pomieszczenia sanitarne, socjalne i biurowe. W nowo wybudowanym budynku siedzibę znajdzie Samorządowe Przedszkole w Seroczynie, które na czas budowy zostało przeniesione do budynku Szkoły oraz nowa placówka, Gminny Żłobek, która będzie sprawowała opiekę nad najmłodszymi pociechami. Placówka jest przygotowana na przyjęcie 19 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat oraz dwóch oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci każdy. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 to nowa usługa, którą Gmina Wodynie może zaproponować mieszkańcom. To też pierwsza placówka tego typu w historii naszego samorządu. Dzięki temu Gmina staje się bardziej atrakcyjna, również dla tych osób, które wiążą z nią swoją przyszłość.
Żłobek powstał dzięki rządowemu dofinansowaniu z programu „Maluch +” w wysokości 627 tys. zł oraz wkładowi własnemu Gminy.
Całkowita wartość inwestycji: 1536 tys. zł z tego 627 tys. zł dofinansowanie.
Gmina Wodynie na rok 2021 aplikowała także o środki na dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania Żłobka w ramach Modułu II Programu „Maluch +”.