panorama na gminę

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w 2021 roku oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert w obszarach ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia: