Zdjęcie przedstawia budynek technologiczny nowej stacji

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wodyniach

2 czerwca 2021 r. o godz. 12:30 w Wodyniach miało miejsce otwarcie i poświęcenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Wodyniach.

W uroczystym otwarciu obiektu oprócz gospodarzy miejsca na czele z wójtem gminy Wojciechem Klepackim udział wzięli poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, radni Powiatu Siedleckiego Marian Sekulski oraz Stanisław Kaliński, Przewodniczący Rady Gminy Wodynie Mirosław Michalczyk wraz z radnymi, prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej Hubert Pasiak, prezes Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach Michał Gajowniczek – konserwator stacji, a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy bezpośrednio zaangażowani w proces inwestycyjny oraz sołtysi.

Poświęcenia obiektu dokonał obecny na uroczystości ks. Krzysztof Buczyński proboszcz Parafii w Wodyniach.

Zakończona niedawno inwestycja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wodyniach jest największym przedsięwzięciem inwestycyjnym zrealizowanym w ostatnim czasie przez Gminę Wodynie. Jej wartość opiewa na kwotę 2 949 600,00 zł. Wykonawcą budowy jest Firma Instal-Serwis z siedzibą w Lubartowie. Termin realizacji zadania określono na 31 maja 2021 r., prace zakończyły się jednak nieco wcześniej tj. w dniu 29 kwietnia 2021 r. SUW w Wodyniach był najstarszym obiektem zapewniającym zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie Gminy Wodynie. Funkcjonował z niewielkimi modyfikacjami od lat 80 XX wieku.

W ramach inwestycji wybudowano nowy budynek technologiczny stacji, zbiornik na wodę surową, uzdatnioną i wody popłuczne oraz plac technologiczny. Istniejące szachty studni zostały wyremontowane. Stacja zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Wodynie, Wola Serocka, Łomnica, Jedlina i Brodki. To duża i kosztowana inwestycja, której realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.