Dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021

Gmina Wodynie zawarła z Wojewodą Mazowieckim dnia 25.08.2021 r. umowę Nr M2/5/4/2021 o dofinansowanie kwotą 18.240,00 zł z resortowego Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021. Dofinansowanie w formie dotacji celowej zostało przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania 19 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wodynie Gminnym Żłobku „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie.