Kategorie

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2022

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2022MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIAKLUBU „SENIOR+” Z SIEDZIBĄ W SEROCZYNIE W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł 2, Gmina Wodynie pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”…

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

W związku z przystąpieniem Gminy Wodynie do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego. Program na terenie Gminy Wodynie jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach…

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach nr 361210W, 261219W, 361212W

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej”, obejmuje przebudowę skrzyżowania w centrum miejscowości Wola Wodyńska wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla pieszych i chodników. W ramach inwestycji został także przebudowany przepust pod rzeką…

Program asystent rodziny na rok 2021

PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIE: 2 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 307,60 zł Głównym celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia,…
Konkurs rosnąca odporność

Gmina Wodynie otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 000,00 zł w rządowym konkursie „Rosnąca Odporność”

Gmina Wodynie zajęła I miejsce w powiecie siedleckim odnotowując najwyższy w powiecie wzrost zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 000,00 zł.   Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych…
Tablica Gminny Żłobek

Dofinansowanie dla Gminy Wodynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3

Gmina Wodynie zawarła z Wojewodą Mazowieckim dnia 10.11.2021 roku umowę Nr BRI-II.002.3.29.2021 o dofinansowanie kwotę 20.520,00 zł realizacji zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Uzyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem…
Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Celem programu  jest  zapewnienie  posiłku  dzieciom,  uczniom i młodzieży oraz objęcie…