logo wfośigw

Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest

Gmina Wodynie w lipcu br. podpisała umowę z firmą Albakom Sp. z o.o. z siedzibą w Pilawie na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Wodynie.W ramach zadania zutylizowanych zostanie ponad 85 ton płyt azbestowo-cementowych z 36 posesji znajdujących się na terenie naszej gminy.Prace związane z demontażem, odbiorem i utylizacją potrwają do 21 października 2021 r. Gmina Wodynie na realizację powyższego zadania pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 30,000 zł.