logo LGD

„Wsparcie KGW działających na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej”

 „Wsparcie KGW działających na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej”, to projekt skierowany do kół gospodyń wiejskich oraz lokalnych społeczności, realizowany przez LGD Ziemi Siedleckiej.

Celem niniejszego zadania jest aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu, w szczególności na terenie dziesięciu gmin powiatu siedleckiego, tj.: gminy Domanice, Kotuń, Siedlce, Mokobody, Mordy, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn. Zakupiony sprzęt, który będzie nieodpłatnie użyczany kołom gospodyń wiejskich oraz lokalnym społecznościom przyczyni się do wzrostu sprawności ich działania oraz zwiększy liczbę organizowanych przedsięwzięć społecznych.

W ramach zadania zakupiona została maszyna do waty cukrowej oraz dmuchaniec.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz zasady użyczania sprzętu można uzyskać w biurze LGD Ziemi Siedleckiej.

Zadanie „Wsparcie KGW działających na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej” dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”