Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361211W Oleśnica – Kamieniec od km 0+000 km do km 2+259

W ramach zadania przebudowana i rozbudowana została droga gminna nr 361211W  w miejscowości Kamieniec od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3647W do skrzyżowania z drogą gminną 361218W w miejscowości Oleśnica na długości 2259 metrów.

Została wykonana podbudowa z tłucznia kamiennego, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz obustronne pobocza.