logo PSE

Realizacja projektu ze wsparciem Polskich Sieci Elektroenergetycznych zakończona!

wzmocnij swoje otoczenie

Gmina Wodynie właśnie zakończyła modernizację świetlicy wiejskiej w Woli Wodyńskiej, w której siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna. Budynek został podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej, a w łazience i kuchni zamontowano nową armaturę sanitarną. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu jakie Gmina Wodynie otrzymała w ramach programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki grantowi budynek stał się bardziej dostępny dla mieszkańców, którzy mogą już z niego korzystać.

Za nami kolejna inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki wsparciu w wysokości 20 tys. zł. możliwa była modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Wodyńskiej. Zakupiono nową armaturę do łazienki i kuchni, do budynku doprowadzono także sieć kanalizacyjną. Dzięki odnowieniu budynku, świetlica wreszcie zaczęła pełnić swoją rolę – miejsca spotkań i aktywności mieszkańców Woli Wodyńskiej i całej gminy. To kolejna inicjatywa w okolicy, która powstanie dzięki grantom PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podczas trzech edycji dobrosąsiedzkiego programu grantowego przekazały już ponad 3,6 miliona złotych na realizację ponad 180 projektów.

Lokalni działacze zgłaszali projekty w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne i zdrowie.

Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijswojeotoczenie.pl.