Tablica Gminny Żłobek

Informacja w sprawie ogłoszonego naboru na Dyrektora Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Wójt Gminy Wodynie informuje, że ogłoszony dnia 23 sierpnia 2021 r. nabór na stanowisko:

Dyrektora Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak kandydatur na w/w stanowisko.