Program ppgr

Granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina Wodynie planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Seroczyn lub Szostek i zamieszkuje w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane  państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej), do złożenia oświadczenia podanego w załączniku, dostępnego również:

  • w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pok. 4,
  • w Zespole Szkół w Seroczynie (sekretariat),
  • w Zespole Szkół w Wodyniach (sekretariat),
  • w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej (sekretariat).

Oświadczenie mogą złożyć również osoby pełnoletnie które kontynuują dalszą naukę w szkole średniej.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku lub  oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność;

2. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie można złożyć w wyżej wymienionych placówkach nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r. do godz. 15.00.