Altana ogrodowa

Nowe altany ogrodowe w Woli Serockiej i Kaczorach

W ostatnim czasie w Kaczorach i Woli Serockiej powstały długo wyczekiwane przez mieszkańców altany ogrodowe, wyposażone w stół i ławki. 

W wymienionych miejscowościach nie ma świetlic wiejskich, a mieszkańcy od dawna dążyli do tego aby stworzyć miejsce, w którym mogą się spotykać i gdzie będą mogły odbywać się zebrania wiejskie. Udało się to już w tym roku.

W Woli Serockiej ustawiono również urządzenia zabawowe dla dzieci.

Zadania dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021”. Wkładem własnym w realizację zadań były środki funduszu sołeckiego.  

Koszty realizacji zadań:

– Kaczory 16 505,88 zł – kwota dofinansowania 8 249,32 zł,

– Wola Serocka 25 349,88 zł – kwota dofinansowania 10 000,00 zł.