Oświetlenie Soćki

Wymiana opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Soćki

Grafika MIAS

Kolejnym zadaniem dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021” zrealizowanym przez Gminę Wodynie była wymiana opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Soćki. Koszt całkowity zrealizowanego zadania to 25 574,75 zł. Wkład własny wynosi 15 574,75 zł, w tym 10 713,80 zł to fundusz sołecki. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego to 10 000,00 zł.