Tablica Gminny Żłobek

Dofinansowanie dla Gminy Wodynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3

Gmina Wodynie zawarła z Wojewodą Mazowieckim dnia 10.11.2021 roku umowę Nr BRI-II.002.3.29.2021 o dofinansowanie kwotę 20.520,00 zł realizacji zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Uzyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz zakupem środków higienicznych do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie.