Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach nr 361210W, 261219W, 361212W

glaga i herb pl

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej”, obejmuje przebudowę skrzyżowania w centrum miejscowości Wola Wodyńska wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla pieszych i chodników. W ramach inwestycji został także przebudowany przepust pod rzeką Witką, wybudowany kanał technologiczny i kanalizacja deszczowa, pozwalająca na odbiór wody deszczowej w przypadku przystąpienia w przyszłości do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika na dalszych odcinakach terenów mieszkaniowych Woli Wodyńskiej. Zadanie dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego.