informacja z tłem Wodyń

Apel o ograniczenie wizyt bezpośrednich w Urzędzie Gminy Wodynie

W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Wodynie oraz interesantów Urzędu Gminy Wodynie apelujemy o ograniczenie do odwołania wizyt w Urzędzie Gminy Wodynie do niezbędnego minimum.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dane kontaktowe do poszczególnych pracowników udostępniamy poniżej.

Imię i nazwiskoTelefonNumer pokoju
Wojciech Klepacki
Wójt
wojt@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3214
Marlena Paczek
Zastępca Wójta
zastepca@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3316
Referat Organizacyjno-Administracyjny
Renata Bareja
Sekretarz
sekretarz@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 454
Anna Kania
Pracownik ds. organizacyjnych i kadrowych
sekretariat@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3115
Karolina Bawolska
Pracownik ds. obsługi technicznej Rady Gminy
i jej organów oraz spraw kancelaryjnych
biurorady@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3115
Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
Sylwia Kiełczykowska
Kierownik referatu
inwestycje@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 37 9
Katarzyna Gil
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
i inwestycji
inwestycje@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 379
Izabela Krzyzińska
Pracownik ds. inwestycji oraz funduszy unijnych inwestycje@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 379
Monika Pawlak
Pracownik ds. zaopatrzenia ludności w wodę
oraz zamówień publicznych
przetargi@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4013
Emilia Kęmpka
Pracownik ds. gospodarki gruntami oraz rolnictwa rolnictwo@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4013
Renata Maciejewska
Pracownik ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej funduszsolecki@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 467
Referat Finansowy
Barbara Brodzik
Skarbnik
skarbnik@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3810
Małgorzata Kania
Pracownik ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej ksiegowosc@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4111
Jadwiga Obłoza
Pracownik ds. księgowości budżetowej
ksiegowosc@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4111
Ewa Adamiak
Pracownik ds. księgowości budżetowej i jednostek obsługiwanych ksiegowosc@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4111
Magdalena Szostek
Pracownik ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
i księgowości podatkowej
podatki@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 366
Edyta Aryż
Pracownik ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
i księgowości podatkowej
podatki@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 366
Urząd Stanu Cywilnego
Renata Bareja
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z jednoczesnym pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych
usc@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 454
Dorota Kluczek
Pracownik ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
obronacywilna@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 355