opieka całodobowa

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej. Apel Wojewody Mazowieckiego

Wybór placówki zapewniającej całodobową opiekę to wielka odpowiedzialność osób, które chcą zapewnić swoim bliskim, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, godne i bezpieczne warunki pobytu. Wojewoda Mazowiecki apeluje o to, aby decyzja o zamieszkaniu w placówce stacjonarnej była zawsze podejmowana z pełną odpowiedzialnością. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby wybrana placówka działała na podstawie zezwolenia Wojewody.

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/bezpieczny-wybor-placowek-opieki-calodobowej.