kontrole palenisk

Kontrole palenisk domowych

Urząd Gminy Wodynie informuje, iż rozpoczyna kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej. Kontrole przeprowadzane będą przez wyznaczonych pracowników urzędu gminy. Kontrolujący, podczas kontroli, uprawniony jest do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z charakterem przeprowadzanej kontroli czyli m.in. sporządzenia dokumentacji fotograficznej czy pobrania próbki popiołu.

Korzystając z okazji pracownicy przeprowadzą również kampanie informacyjno – edukacyjną programu „Czyste powietrze” oraz przypomną o konieczności złożenia deklaracji źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązek przeprowadzania kontroli został nałożony na wszystkie Gminy z terenu województwa mazowieckiego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, uchwałą Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 08.09.2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza, dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.