panorama na gminę

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2022 roku w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Wodynie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2022 roku w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wójt Gminy Wodynie powołał komisję konkursową w następującym składzie osobowym:

  1. Przewodniczący Komisji konkursowej – Pani Marlena Paczek – Zastępca Wójta Gminy Wodynie;
  2. Członek Komisji konkursowej – Pani Sylwia Kiełczykowska – Kierownik referatu Inwestycyjno-Gospodarczego Urzędu Gminy Wodynie;
  3. Członek Komisji konkursowej – Pani Monika Pawlak – Inspektor ds. zaopatrzenia ludności                     w wodę oraz zamówień publicznych Urzędu Gminy Wodynie;
  4. Członek Komisji konkursowej – Pani Emilia Kęmpka – Podinspektor ds. gospodarowania gruntami oraz rolnictwa Urzędu Gminy Wodynie;
  5. Członek Komisji konkursowej – Pani Izabela Krzyzińska – Młodszy referent ds. inwestycji oraz funduszy unijnych Urzędu Gminy Wodynie.

Treść zarządzenia do pobrania poniżej: