500 plus

Od 2022 r. wnioski o „500+” w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Od 2022 roku zmieniają się zasady realizacji Programu „Rodzina 500+”. Program będzie stopniowo przejmowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podobnie jak to miało miejsce z programem „Dobry Start”.

Podstawową kwestią jest zmiana organu realizującego Program. Zadanie to już za kilka dni przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to on będzie przyznawał i wypłacał świadczenia. Od 1 stycznia wnioski o przyznanie świadczenia „500 +” dla nowonarodzonych dzieci należy kierować już wyłącznie do ZUS-u, a będzie to możliwe jedynie elektronicznie. Natomiast od 1 lutego wraz z rozpoczęciem naboru wniosków na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, wszyscy wnioskodawcy będą już kierować do ZUS-u wnioski o kontynuację wypłaty świadczeń. ZUS będzie wypłacał wszystkie przyznane przez siebie świadczenia, co oznacza, że rodzice nowonarodzonych dzieci będą otrzymywać je z ZUS-u już od stycznia, natomiast pozostali od czerwca przyszłego roku. Gmina natomiast będzie kontynuowała wypłaty przyznanych przez siebie świadczeń do 31 maja 2022 roku.

Zmianie ulega także forma wnioskowania, która będzie odtąd wyłącznie elektroniczna. Nie będzie już możliwości złożenia tradycyjnego wniosku w formie papierowej. Celem zmian jest zautomatyzowanie procesu przyznawania świadczeń.

Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie elektronicznie czyli poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Emp@tia, zmiany te nie powinny być odczuwalne, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie jak w latach ubiegłych, zmieni się jedynie organ, z którego będą otrzymywać przelewy.

Natomiast osoby, które dotychczas składały wniosek papierowo będą musiały uruchomić bankowość elektroniczną w swoim banku lub utworzyć profil zaufany, dzięki któremu zyskają możliwość wnioskowania o świadczenia on-line.  Rodzice i opiekunowie, którzy w tym roku składali już wnioski o świadczenie Dobry Start z ZUS, wykorzystają wcześniej utworzone przez siebie profile do ubiegania się również o świadczenie wychowawcze.