Zapraszamy do lektury 23. numeru „Przeglądu Wodyńskiego”

23. numer „Przeglądu Wodyńskiego” jest już dostępny w lokalnych sklepach na terenie naszej Gminy, a także Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Choć od poprzedniego wydania minęło niewiele czasu, to okres ten, przyniósł naszemu samorządowi wiele istotnych zmian, zadań i wydarzeń ważnych nie tylko dla naszej wspólnoty samorządowej, ale także całej naszej Ojczyzny.

Znajdziecie w nim informacje dotyczące prowadzonych inwestycji, wydarzeń kulturalnych, społecznych, a także opisy działań podejmowanych przez nasze jednostki organizacyjne. W tym numerze zamieściliśmy także materiał dotyczący pomocy udzielnej przez nasz samorząd obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium ich państwa. Na znak naszej solidarności ze wschodnimi sąsiadami niniejsze wydanie „Przeglądu Wodyńskiego” przybrane zostało barwami narodowymi Ukrainy, dominuje w nim kolor niebieski oraz żółty.

Wszystkich, którym nie uda się dostać papierowej wersji Przeglądu, zapraszamy do zapoznania się z jego elektroniczną wersją.