Kategorie

informacja z tłem Wodyń

Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest

Na mocy podpisanej w dniu wczorajszym umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do Gminy Wodynie trafiło 35 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest.” W ramach zadania…
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarutowych

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 30.01.2023 r.

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2023 r. zorganizowana zostanie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od samochodów osobowych. W dniu wywozu odpadów należy je wystawić przed godziną 7:00 rano w miejsce ogólnodostępne przed…
Droga Ruda Wola

Modernizacja drogi gminnej nr 361212W Ruda Wolińska – Wola Wodyńska

Z końcem lipca zakończyły się prace związane z kolejną inwestycją dofinansowaną w ramach „Polskiego Ładu” – modernizacją drogi gminnej nr 361212W Ruda Wolińska – Wola Wodyńska, przez Młynki. Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 10 cm wraz…
Parking i droga w Rudzie

Nowa droga, zatoki parkingowe i oświetlenie przy cmentarzu parafialnym w Rudzie Wolińskiej

Cmentarz parafialny w Rudzie Wolińskiej jest ostatnim z trzech cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wodynie, za obiektami w Seroczynie i Wodyniach, wokół którego teren został uporządkowany i oświetlony. Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie nowej jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości 5…
Boisko Ruda Wolińska

Budowa Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej

Jedną ze sztandarowych inwestycji Gminy Wodynie w roku 2022, w zakresie infrastruktury sportowej, jest „Budowa Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej”. Obiekt zlokalizowany jest pod adresem: Ruda Wolińska 44 (działka o numerze ewidencyjnym 271), nieopodal Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej,…