Folie rolnicze

Harmonogram odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Wodynie informuje, że ustalono termin odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Rolnicy (wg miejsca zamieszkania) we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć folię rolniczą i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca.

MIEJSCOWOŚĆMIEJSCE ODBIORU
BorkiSeroczyn, stadion 12.05.2022 r. w godz. 8.00 – 13.00
Jedlina
Kochany
Kołodziąż
Łomnica
Rudnik Duży
Rudnik Mały
Seroczyn
Żebraczka
BrodkiWodynie, parking przy kościele od strony drogi powiatowej 13.05.2022 r. w godz. 8.00 – 13.00
Budy
Czajków
Helenów
Kaczory
Kamieniec
Młynki
Oleśnica
Ruda Wolińska
Soćki
Szostek
Ruda Szostkowska
Toki
Wodynie
Wola Serocka
Wola Wodyńska

Rodzaje odbieranych odpadów w ramach programu :

1. Folie po sianokiszonkach (z balotów)  białe i zielone,

2. Folie z pryzm czarne i biało-czarne,

3. Folie kolorowe  typu worki foliowe po nawozach,

4. Worki i Big Bagi PP,

5.  Sznurki PP (czyste, bez zanieczyszczeń słomą, ziemią itp.),

6.  Siatki z balotów.

Zasady odbioru odpadów:

Odpady muszą być posegregowane i bez większych zanieczyszczeń ziemią, słomą i innymi odpadami, ponieważ będą przekazane do dalszego zagospodarowania lub odzysku!   

Odpady duże objętościowo/gabarytowo mogą być przechowywane luzem i przygotowane do załadunku na środek transportowy lub kontener, natomiast pozostałe odpady mogą być przygotowane do odbioru w workach lub big bagach.

Uwaga : Odpad zmieszany i bardzo zanieczyszczony nie będzie odbierany!