Boisko Ruda

Kompleks boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej dostępny dla użytkowników od 1 sierpnia

Zakończona niedawno inwestycja Gminy Wodynie, obejmująca budowę „Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej”, od dnia 1 sierpnia będzie mogła być użytkowana przez mieszkańców.

W skład obiektu wchodzi boisko do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę, oraz budynek zaplecza sanitarno-szatniowego. Kompleks dostępny będzie codziennie w godzinach od 10.00 – 20.00. Podane godziny obowiązują na miesiąc sierpień 2022 r. Harmonogram na kolejne miesiące udostępniany będzie na bieżąco na stronie internetowej Gminy.

Rezerwacje obiektu dokonuje się za pośrednictwem numeru telefonu tj. 663 323 503, oddzielnie dla boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego udostępniany będzie na życzenie użytkownikom obiektu.

Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

Podstawowe obowiązki użytkownika:

1. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Niezwłoczne informowanie opiekuna o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

3. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

b) palenia papierosów,

c) przebywania w stanie nietrzeźwym,

d) wprowadzania zwierząt,

e) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk.

WAŻNE! Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe, turfy, korki z plastikowymi kołkami (tylko na boisku ze sztuczną trawą). Na obiektach obowiązuje zakaz gry w korkach z metalowymi wkrętami).

Zapraszamy!