Apel o ograniczenie zużycia wody

Prośba o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, okresem bezdeszczowym oraz wzrastającym zużyciem wody prosimy mieszkańców gminy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.

Pozwoli to uniknąć niedogodności w postaci obniżonego ciśnienia lub przerw w dostawie wody.