azbest

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Gmina Wodynie, realizując zadania przewidziane w „Ogólnopolskim programie usuwania azbestu” oraz „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodynie na lata 2009-2032”, w tym roku po raz kolejny zrealizuje zbiórkę odpadów zawierających azbest.

W maju została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku zapytania ofertowego –   firmą Albakom Sp. z o.o. z siedzibą w Pilawie.

W ramach zadania pn. „Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie” zutylizowanych zostanie ok. 79 ton płyt azbestowo-cementowych z ponad 30 posesji znajdujących się na terenie naszej gminy.

Prace związane z demontażem, odbiorem i utylizacją potrwają do 30 września 2022 r. Gmina Wodynie na realizację powyższego zadania pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 34 999,56 zł.