Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie).

Wszelkie informacje dotyczące wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach lub dzwoniąc pod nr tel. 25 631 26 58 w. 33,43. Druki wniosków dostępne są na stronie Ośrodka (www.gopswodynie.naszops.pl) w zakładce „Dodatek dla gospodarstw domowych”.