Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach jednym z laureatów IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”

Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach jest jednym z laureatów IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi na terenie sołectwa Wodynie powstanie kolejne miejsce użyteczności publicznej – wiata, z której korzystać będą mogli mieszkańcy Gminy oraz pracownicy Spółdzielni. 
 
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl