produkty żywnościowe

Harmonogram dystrybucji produktów żywnościowych dla mieszkańców Gminy Wodynie w październiku 2022 roku

Informujemy, że w dniach: 4-5 października 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach będzie wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Pomoc w formie artykułów żywnościowych wydawana będzie osobom, które złożyły wniosek kwalifikacyjny do pomocy żywnościowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach. 

Kryterium dochodowe osoby samotnej wynosi – 1707,20 zł. Kryterium dochodowe osoby w rodzinie – 1320,00 zł.

Żywność będzie wydawana w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach (ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie).