Mazowieckie syreny

Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Gminie Wodynie

Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodować zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności.

Na wypadek zaistnienia takich zdarzeń Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o zabezpieczeniu i przekazaniu do gmin i miast preparat ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu. Wymagana liczba tabletek została zabezpieczona także dla mieszkańców Gminy Wodynie.

Tabletki będą wydawane mieszkańcom, w przypadku zaistnienia takiej konieczności za pośrednictwem wyznaczonych punktów. W Gminie Wodynie wyznaczone zostały trzy takie punkty. Są to:

– Centrum Medyczno-Diagnostyczne Przychodnia Zdrowia w Seroczynie (ul. Siedlecka 3, 08-116 Seroczyn),

– Centrum Medyczno-Diagnostyczne Przychodnia Zdrowia w Oleśnicy (Oleśnica 132, 08-117 Wodynie),

– Punkt Apteczny Centrum (ul. Dwernickiego 4, 08-116 Seroczyn).

Uwaga: Wydawanie preparatu w punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty wydawania preparatu nie będą wydawać tabletek mieszkańcom! O wszelkich podjętych decyzjach w tej sprawie będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Więcej informacji na poniższej ulotce: