Węgiel

Zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel w Gminie Wodynie

W związku z prowadzonymi przez Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Wodynie informuje o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na węgiel (orzech, groszek/ekogroszek lub miał) w Urzędzie Gminy Wodynie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 listopada 2022 r. do godz. 15:00!

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Wodynie na węgiel i paliwa węglopochodne, a także odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.

Aby móc zgłosić zapotrzebowanie należy złożyć wniosek (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP. Dane, które należy przekazać to imię i nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj węgla (groszek/ekogroszek, orzech, miał) oraz deklarowaną ilość opału do zakupu (max. 1,5 tony na rodzinę do 31.12.2022 r.). Cena wskazanego asortymentu to 2.000,00 zł brutto.

Należy pamiętać, iż o zakup preferencyjny węgla mogą ubiegać się osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te które spełniają przesłanki do jego otrzymania.  

Wzór wniosku do pobrania poniżej.

Wszelkich informacji o wskazanej formie pomocy udzielają pracownicy Urzędu Gminy Wodynie pod numerem telefonu 25 631 26 58 w. 33 i 36.

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki