panorama na gminę

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2022 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią konkursu.