Logo Mazowsze serce Polski

Wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego Gminy Wodynie w zakresie ograniczenia niskiej emisji współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Gmina Wodynie zrealizowała zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego Gminy Wodynie w zakresie ograniczenia niskiej emisji”.

Dokumentacja obejmowała Modernizację stacji uzdatniania wody w m. Seroczyn oraz Modernizację oczyszczalni ścieków w Jedlinie.

Całkowita wartość projektu: 90 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 40 000,00 zł

Zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego Gminy Wodynie w zakresie ograniczenia niskiej emisji współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego