Kategorie

List of related pages

List of related posts

Wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego Gminy Wodynie w zakresie ograniczenia niskiej emisji współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Gmina Wodynie zrealizowała zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego Gminy Wodynie w zakresie ograniczenia niskiej emisji”. Dokumentacja obejmowała Modernizację stacji uzdatniania wody w m. Seroczyn oraz Modernizację oczyszczalni ścieków w Jedlinie. Całkowita wartość projektu: 90 000,00 zł Wartość…
flaga ue mała

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Wodynie w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1…
flaga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar „Krainy nocy i dni” mająca na celu Promowanie obszaru LGD poprzez utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar „Krainy Nocy i Dni”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w…