Kategorie

List of related pages

List of related posts

Gmina Wodynie z dotacją celową na zakup tabletów do Klubu „Senior +”

Minister Cyfryzacji działając na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk…

Uczniowie z Gminy Wodynie poznają Polskę

A to za sprawą rządowego programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 82 729,60 zł.   Całkowity koszt zadania wyniósł 103 808,00 zł, w tym finansowy wkład własny w wysokości 21 078,40 zł (wpłaty uczestników wycieczek). Przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w formie dotacji…

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób  ciekawy,  angażujący  uczniów  oraz  sprzyjający …

Wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego Gminy Wodynie w zakresie ograniczenia niskiej emisji współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Gmina Wodynie zrealizowała zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego Gminy Wodynie w zakresie ograniczenia niskiej emisji”. Dokumentacja obejmowała Modernizację stacji uzdatniania wody w m. Seroczyn oraz Modernizację oczyszczalni ścieków w Jedlinie. Całkowita wartość projektu: 90 000,00 zł Wartość…

„Cyfrowa Gmina”

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4144/2/2022 z dnia 28.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój…

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Gmina Wodynie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – PPGR” pozyskała grantw wysokości 202.500,00 zł na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniemna…
flaga ue mała

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Wodynie w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1…