Kategorie

List of related pages

Lista powiązanych postów

Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Gmina Wodynie otrzymała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Celem projekty jest zwiększenie zdolności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodyniach do skutecznego zarządzania kryzysowego oraz zapobiegania…
Internet

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)

Gmina Wodynie brała udział w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracjii geoinformacji” (Projekt ASI)”. Cel projektu: Wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej…
Program ppgr

Przebudowy drogi wewnętrznej- ul. Wolińska w m. Wodynie

W ramach zadania istniejącą drogę gruntową na odcinku o długości 600 m., stanowiącą dojazd do posesji mieszkańców, zastąpi nawierzchnia asfaltowa. Zmodernizowana droga będzie miała szerokość 5 m, a po obu stronach pasa ruchu zostaną wykonane pobocza z kamienia tłuczonego. Koszt…
Mazowieckie syreny

Gmina Wodynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 12 500,00 zł

Gmina Wodynie w 2023 roku w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Celem programu jest wspieranie organów prowadzących…