Można już składać wnioski o dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego do prądu należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – do 14 dni od nowoutworzonego źródła ciepła.

Dodatek elektryczny nie należy się w sytuacji:

• gdy w gospodarstwie domowym jest wykorzystywane odnawialne źródło energii czyli np. panele fotowoltaiczne.
• gdy gospodarstwo domowe objęte zostało pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
• gdy gospodarstwo domowe zostało objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła np. pelet, drzewo.

Termin i miejsce złożenia wniosku o dodatek elektryczny:

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego do prądu należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Termin wypłaty dodatku elektrycznego:

Gmina dodatek do prądu powinna wypłacić w terminie do 31 marca 2023 roku.

Forma złożenia wniosku o dodatek elektryczny:

Zgodnie z uchwalonymi przepisami wniosek o dodatek energetyczny będzie można złożyć również online za pośrednictwem ePUAP i Profilu zaufanego.

Wysokość dodatku elektrycznego:

Ustalono dwa progi dopłat do ogrzewania elektrycznego.
Możemy we wniosku o dodatek elektryczny ubiegać się o następujące kwoty:
1000 zł – dla osób wykorzystujących do ogrzewania pompy ciepła, ogrzewanie elektryczny, bojlery elektryczne przy zużyciu rocznym prądu do 5000 kWh.
1500 zł – przysługuje gospodarstwom domowym, których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh.

Do wniosku należy dołączyć rozliczenie prądu wskazujące na zużycie energii elektrycznej w 2021 roku.

Więcej informacji oraz wzór wniosku o dodatek udostępniono na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach (www.gopswodynie.naszops.pl).