Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Księdza Wawrzyńca Lewandowskiego w Seroczynie w latach 2019 – 2023

DOFINANSOWANIE 80 OOO,OO zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 100 OOO,OO zł

Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Księdza Wawrzyńca Lewandowskiego w Seroczynie w latach 2019 – 2023

Gmina Wodynie otrzymała dofinansowanie w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia, służącego poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Księdza Wawrzyńca Lewandowskiego w Seroczynie.