Sesja rady

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2022-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2023-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodynie na 2023 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2023 rok.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk