Świąteczne wydanie Przeglądu Wodyńskiego

Szanowni Państwo!

Jest już dostępne świąteczne wydanie naszego pisma samorządowego pt. „Przegląd Wodyński”, który wydawany jest w tej formule nieprzerwanie od 2017 roku. To jego jubileuszowe, 25. wydanie.  Znajdziecie w nim artykuły dotyczące aktualnie podejmowanych zadań przez nasz samorząd, informacje o „życiu” naszych jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także wspomnienia tegorocznych wydarzeń kulturalnych i rocznicowych.

Wspominając o rocznicach nie mogę nie wspomnieć o swoim jubileuszu… Cztery lata temu z Państwa woli zostałem wybrany po raz drugi Wójtem Gminy Wodynie. Dokładnie 1 grudnia 2022 roku minęła ósma rocznica pełnienia przeze mnie tej funkcji. Dokonując swoistego „rachunku sumienia” mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że znaczna część z Państwa potrzeb i oczekiwań została zrealizowana. Jako przykład można tutaj podać znaczną poprawę stanu dróg gminnych, budowę oczyszczalni ścieków i kolejnych odcinków kanalizacji, remonty obiektów oświatowych, kulturalnych i OSP. Na terenie Gminy wybudowany został nowoczesny kompleks boisk sportowych, a jednostki OSP wzbogaciły się o nowe samochody pożarnicze i nowoczesny sprzęt. Tak wiele zadań i inwestycji nie udałoby się zrealizować bez udziału środków zewnętrznych, zarówno unijnych jak też krajowych, na pozyskiwanie których starałem się kłaść szczególny nacisk. Mam nadzieję, że dostrzegacie działania, które już przyczyniły się do poprawy warunków życia w naszej Gminie. Obecnie, mimo że rok 2022 dobiega końca, przygotowujemy się do kolejnych inwestycji, których tylko w roku 2023 będzie naprawdę sporo. Będą to m.in. inwestycje obejmujące modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Seroczynie, budowę kanalizacji sanitarnej w Rudniku Dużym, modernizację oczyszczalni ścieków w Jedlinie, modernizację hydroforni w Oleśnicy, czy inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie miejscowości Wodynie i Oleśnica.

To, aby gmina mogła się rozwijać jest zasługą wielu ludzi, z którymi miałem przyjemność współpracować. I za tę konstruktywną i owocną współpracę, u schyłku kolejnego roku, pragnę podziękować wszystkim radnym, sołtysom, instytucjom, organizacjom, a także mieszkańcom Gminy. Zdaję sobie sprawę, że bez takiej współpracy, zrozumienia, życzliwości i wsparcia nie bylibyśmy w stanie tyle osiągnąć.

Korzystając z okazji pragnę życzyć Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenie, spędzonych w gronie najbliższych, w poczuciu ciepła domowego ogniska, a przede wszystkim zdrowia!

Tymczasem, zapraszam Państwa do lektury przygotowanego przez naszą Redakcję pisma.

Z pozdrowieniami

Wojciech Klepacki

Wójt Gminy Wodynie