Punkt konsultacyjny

Dyżur terapeuty, pedagoga w Punkcie konsultacyjnym w lutym br.

Punkt konsultacyjny przeznaczony jest dla osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe z terenu gminy Wodynie. Pomoc w nim uzyskają również osoby i rodziny dotknięte przemocą domową.

Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, II piętro sala. Nr 2). Terapeuta uzależnień pełni w nim dyżur jeden raz w miesiącu. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie i anonimowo, bez konieczności zapisów.

Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. (środa) w godz. 8:15 – 12:15.