Sesja rady

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Wodynie

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XLV Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2023 rok.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk