Uwaga

Informacja o utrudnieniach w ruchu w m. Ruda Szostkowska na drodze wojewódzkiej 803

Na dzień 12 czerwca 2023 roku od godz. 9.00 planowane jest rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem przepustu oraz warstwy ścieralnej na drodze wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Szostkowska.

Z uwagi na konieczność zamknięcia odcinka drogi wyznaczono objazdy zgodnie z załączoną mapą.

Realizacja tego etapu wstępnie potrwa do 26 czerwca br. O dalszych etapach prac będziemy informowali na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do ustawionego oznakowania na czas realizacji robót