Czyste powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie

Informujemy, iż na dzień 30 czerwca 2023 r. realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie wygląda następująco:

Liczna złożonych wniosków o dofinansowanie60
Liczba zawartych umów o dofinansowanie51
Liczna zrealizowanych przedsięwzięć31
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć
z terenu gminy Wodynie
523 342,42 zł