Gaz

Zawnioskuj o warunki przyłączenia do sieci gazowej nieruchomości w miejscowości Seroczyn

Wójt Gminy Wodynie oraz Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  informują  o możliwości składania wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej nieruchomości w miejscowości Seroczyn znajdujących się po trasie projektowanej sieci gazowej (trasa projektowanego gazociągu na mapce poniżej).

Przyłączenie do sieci gazowej odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości.

Wniosek o warunki przyłączenia wraz z kopią mapy, określającej numer działki, na której znajduje się nieruchomość, można przesłać elektronicznie na portalu przyłączeniowym (https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage), pocztą tradycyjną albo złożyć bezpośrednio w Gazowni w Mińsku Mazowieckim na ul. Szczecińskiej 4 lub Gazowni w Siedlcach, ul. Garwolińska 88.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Wodynie (poniżej), w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie (pok. nr 9) lub u sołtysa m. Seroczyn.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz udzielenie informacji o możliwości przyłączenia do sieci gazowej jest bezpłatne.