Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Wodynie (pokój nr 6), ul. Siedlecka 43  przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł (1) do 1 litra zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł do 1 litra zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł (1) do 1 litra zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

(1)  – dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł do 1 litra oleju napędowego

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca  2023 r.,
 • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca  2023 r. jeżeli producent rolny posiadał w 2022 r. świnie, owce, kozy lub konie,
 • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną,
 • zestawienie faktur (przy większej ilości faktur),
 • oświadczenie o dzierżawieniu, użytkowaniu gruntów (składane w przypadku dzierżawy, użytkowania gruntów),
 • informację z Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) w gospodarstwie w 2022 r.,
 • informację z Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych świń (DJP) w gospodarstwie w 2022 r.,
 • informację z Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych kóz (DJP) w gospodarstwie w 2022 r.,
 • informację z Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec (DJP) w gospodarstwie w 2022 r.,
 • oświadczenie producenta o  liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni (DJP) w gospodarstwie w 2022 r.

Kwota zwrotu przysługująca rolnikowi wypłacana będzie w terminie 2-31 października  2023 r.  na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 36.

Wzory obowiązujących formularzy: