Kościół Parafialny w Seroczynie

Zapytanie ofertowe „Konserwacja barokowych ołtarzy z obrazami olejnymi i rzeźbą polichromowaną w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Seroczynie”

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/8033/PolskiLad Gmina Wodynie zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Konserwacja barokowych ołtarzy z obrazami olejnymi i rzeźbą polichromowaną w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Seroczynie”.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e:mail: parafia.seroczyn@interia.pl