Kościół w Wodyniach

Zapytanie ofertowe „Konserwacja zabytkowej bramy-dzwonnicy wraz z parkanem z zespołu Kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła”

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/8059/PolskiLad Gmina Wodynie zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Konserwacja zabytkowej bramy-dzwonnicy wraz z parkanem z zespołu Kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła”.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e:mail: parafia.wodynie@o2.pl