Wybory

Rządowe akcje profrekwencyjne za udział w wyborach

Szanowni Państwo,
W najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy będą mogli oddać głos w wyborach do
Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd
przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

Już wcześniej rząd ogłosił konkurs „Bitwa o remizy”, który zakłada, że w każdym
powiecie – oprócz miast na prawach powiatu – gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą
frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont
i wyposażenie remizy strażackiej.

Ponadto, gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają 1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy. Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy: 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych oraz 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Łącznie gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją będą mogły liczyć w
sumie na 2,5 mln złotych dodatkowego wsparcia.