Kolejna droga na terenie Gminy Wodynie zmodernizowana!

W dniu 29 września 2023 r. odebrany i przekazany do użytkowania został kolejny odcinek drogi w m. Kamieniec (Rowki). Dzięki wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 162 115,84 zł istniejącą drogę gruntową na odcinku o długości 770 m stanowiącą dojazd do posesji mieszkańców,a także pól uprawnych zastąpiła betonówka wraz z utwardzonymi poboczami. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 324 231,69 zł. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie.